• <sub id="w9v4o"></sub>

   1. <nav id="w9v4o"></nav>
   2. <form id="w9v4o"></form><form id="w9v4o"><legend id="w9v4o"></legend></form>
    <sub id="w9v4o"></sub>

    <sub id="w9v4o"></sub>
    1. <sub id="w9v4o"></sub>

     Novinky a zajímavosti

     Oracle a VMware podporují vá? hybridní cloud

     Zjistěte, jak na?e roz?í?ené partnerství zjednodu?uje díky konzistentní infrastruktu?e a provozu vá? p?echod ke cloudu.

     Více o spol. Oracle a VMware 

     Optimalizace samo?ízeného datového centra díky projektu Magna

     Zaregistrujte se a vyzkou?ejte automatické ladění a nep?etr?itou optimalizaci cluster? ?e?ení v SAN.

     Zaregistrovat k beta verzi 

     Jednoduchá platforma pro automatizaci hybr. cloud?

     Zvy?te pru?nost, efektivitu a?produktivitu díky nejnověj?í verzi platformy vRealize Automation?8.

     Dal?í informace 

     Vylep?ete zabezpe?ení svého Multi-Cloudu

     Zjistěte jak na to díky novym funkcím zabezpe?ení datového centra NSX-T?2.5.

     Objevte nové funkce 

     Co je va?e priorita v IT? 

     Zrychlete sv?j p?echod do cloudu

     Zjistěte jak vám ?e?ení VMware Cloud umo?ní spravovat celé portfolio aplikací nap?í? hybridními a nativními ve?ejnymi cloudy a vyu?ívat p?i tom konzistentní infrastrukturu a provozní operace.

     Transformujte sítě a zabezpe?ení

     Budoucí sítě budou softwarově definované. Virtuální cloudová sí? zalo?ená na technologii ?e?ení VMware NSX je bezpe?nou a konzistentní základnou, která vám umo?ní rozvíjet va?e podnikání.

     Vyu?ijte digitální pracovní prostor

     Po?adavky zaměstnanc? se změnily. Díky zabezpe?enému a bezproblémovému p?ístupu do aplikací a ke slu?bám prost?ednictvím integrovaného digitálního pracovního prostoru je splníte kdykoli a na jakémkoli za?ízení.

     Co je va?e priorita v IT?
     Dal?í p?íběhy zákazník? 

     Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

     Vyzkou?ejte vSphere

     Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

     Zahájit praktickou ukázku 

     Zkuste NSX Data Center

     Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

     Zahájit praktickou ukázku 

     Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

     Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

     Zahájit praktickou ukázku 

     Vyzkou?ejte Workspace ONE

     Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

     Zahájit praktickou ukázku 

     Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

     Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

     P?e?íst ?lánek
     香蕉视频www.5.app网页在线